Printeaza pagina / articolul

Săptămîna 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Anul trecut, programul s-a numit “Şcoala Altfel”.

În această săptămînă nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţămînt, iar programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!” se va desfăşura în conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse, să pună în valoare talentele şi capacităţile preşcolarilor/elevilor în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului includ acţiuni culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.), activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator, siguranţă pe internet etc.), activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.), activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.

Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme: ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică, competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii sau al judeţului, mese rotunde, dezbateri, activităţi de voluntariat sau de interes comunitar, campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincvenţei juvenile/ de prevenire a traficului de persoane, proiecte comunitare, de responsabilitate socială, schimburi de experienţă, vizite de studii, tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare, parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţămînt, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte. (descarca Programul Sa sti  mai multe sa fii mai bun )