Printeaza pagina / articolul

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, recomandă tuturor părinţilor să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare în perioada alocată, respectiv 8-17 mai. Pricopie le transmite părinţilor să completeze pe formularul de înscriere nu doar o opţiune, ci trei, pentru ca nu cumva unii dintre copii să rămână nedistribuiți la nicio școală.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare este destinată copiilor care fie nu au fost înscrişi în prima etapă, fie nu au putut fi repartizaţi pe locurile pentru care au optat. Părinţii pot completa cererile online, cu obligativitatea ca acestea să fie validate la secretariatele unităţilor de învăţământ alese. Opţiunile pot fi făcute numai pentru acele unităţi de învăţământ unde mai există locuri disponibile.În prima etapă fiecare copil a avut prioritate la școala din cartierul în care domicilieză.De aceea s-a dat o adevărată bătălie pentru școlile de prestigiu din centrul Capitalei,unde ar fi vrut să fie înscriși și unii copii care nu aparțineau de acele circumnscripții.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

07 mai 2013 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
Informarea Ministerului Educației Naționale, de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

08 – 17 mai 2013 – Depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

20 – 23 mai 2013 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

24 mai 2013 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

27 – 31 mai 2013 – Centralizarea și soluționarea, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea, de către inspectoratul școlar, a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2012-2013 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

02 – 22 aprilie 2013 – Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.

23 – 29 aprilie 2013 – Soluționarea, de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

08 – 17 mai 2013 – Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

20 – 23 mai 2013 – Soluționarea, de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București, a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin și a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.

24 mai 2013 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.

Descarca de aici  Calendarul inscrierii in invatamantul primar din Monitorul Oficial !