Printeaza pagina / articolul

CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

CRITERIUL IV

Analizat  şi aprobat în Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ în data de 17 ianuarie 2014

( Detalierea punctajului conform anexei nr.2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, anexă la  OMEN nr. 5451/2013) (descarca de aici criteriul_IV_NT 2014 )