Printeaza pagina / articolul

ORDIN   Nr. 4619 din 22 septembrie 2014

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 696 din 23 septembrie 2014

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

descarca de aici ordinul integral CA școli