Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

by Tuvichi Marius | 20/09/2017 11:36

Ordinul nr. 4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 14 septembrie 2017.

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e)[1] şi ale art. 361[2] din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011[3] privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017[4] privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin…descarca de aici OMEN 4794 2017 admitere liceu[5]

Endnotes:
  1. lit. e):
  2. art. 361:
  3. nr. 3.753/2011:
  4. nr. 26/2017:
  5. OMEN 4794 2017 admitere liceu: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/09/OMEN-4794-2017-admitere-liceu.doc

Source URL: http://scldr.ro/admiterea-in-invatamantul-liceal-de-stat-pentru-anul-scolar-2018-2019/