Evaluarea naţionala pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

by Tuvichi Marius | 20/09/2017 11:28

Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]

Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 15 septembrie 2017.

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin…descarca de aici OMEN 4793 2017 eval nat cls a VIII a-1[4]

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

 


Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]
Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. :
  3. : https://www.instagram.com/
  4. OMEN 4793 2017 eval nat cls a VIII a-1: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/09/OMEN-4793-2017-eval-nat-cls-a-VIII-a-1.doc

Source URL: http://scldr.ro/evaluarea-nationala-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a-in-anul-scolar-2017-2018/