Examenul naţional de definitivare în învăţământ

by Tuvichi Marius | 20/09/2017 11:21

Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]

Ordinul nr. 4814/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 15 septembrie 2017.

În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin…descarca de aici OMEN 4814.2017 metodologie cadru ex. nat. definitivare-1[4]


Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]
Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. :
  3. : https://www.instagram.com/
  4. OMEN 4814.2017 metodologie cadru ex. nat. definitivare-1: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/09/OMEN-4814.2017-metodologie-cadru-ex.-nat.-definitivare-1.pdf

Source URL: http://scldr.ro/examenul-national-de-definitivare-in-invatamant/