Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2017

by Tuvichi Marius | 11/01/2017 10:33

Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Metodologia anexată reglementează procedura și criteriile de acordare a gradației de merit, în sesiunea 2017, personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat.

descarca de aici omencs-6-161_2016-ref-metolodogie-gradatie-merit

 


Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]
Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. :
  3. : https://www.instagram.com/

Source URL: http://scldr.ro/metodologia-si-criteriile-privind-acordarea-gradatiei-de-merit-personalului-didactic-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat-sesiunea-2017/