ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

by Tuvichi Marius | 25/09/2014 09:38

Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]

ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 23 septembrie 2014

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

descarca de aici ordinul integral CA școli[4]


Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]
Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. :
  3. : https://www.instagram.com/
  4. CA școli: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2014/09/CA-școli.pdf

Source URL: http://scldr.ro/ordin-nr-4619-din-22-septembrie-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-de-administratie-din-unitatile-de-invatamant-preuniversitar/