ORDIN Nr. 4924 din 29 august 2013 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013 – 2014

by Tuvichi Marius | 11/09/2013 08:47

Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]

ORDIN Nr. 4924 din 29 august 2013
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013 – 2014
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 6 septembrie 2013

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. ( descarca Evaluare Națională 2014[4] )


Distribuie !
  • Tweet[1]
  • [2]
  • [3]
Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. :
  3. : https://www.instagram.com/
  4. Evaluare Națională 2014: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/09/Evaluare_Națională__2014-.pdf

Source URL: http://scldr.ro/ordin-nr-4924-din-29-august-2013-privind-organizarea-si-desfasurarea-evaluarii-nationale-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a-in-anul-scolar-2013-2014/