-Declaraţie pe propria răspundere

  • 0

-Declaraţie pe propria răspundere

Printeaza pagina / articolul

Declaraţie pe propria răspundere

 Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., str. ………………………………………………….…………………….………………………., nr. ………, bl. …….., sc ……, ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,

declar pe proprie răspundere că voi renunţa la pensie pe perioada în care îmi va fi recunoscută calitatea de titular(ă) la unitatea de învăţământ…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….,

localitatea………………………………………………………………………………………….,

judeţul (sectorul) ………………………………………………………………………………..

( descarca Declaratia pe proprie raspundere )


Stiri/Anunturi importante !

Categorii de anunturi importante !

Arhiva