-Declaraţie pe propria răspundere

  • 0

-Declaraţie pe propria răspundere

Printeaza pagina / articolul

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., str. ………………………………………………….…………………….………………………., nr. ………, bl. …….., sc ……, ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,

declar pe proprie răspundere că voi renunţa la pensie pe perioada în care îmi va fi recunoscută calitatea de titular(ă) la unitatea de învăţământ…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….,

localitatea………………………………………………………………………………………….,

judeţul (sectorul) ………………………………………………………………………………..

( descarca Declaratia pe proprie raspundere )


Categorii de anunturi importante !

Arhiva

Categorii de anunturi importante !

Arhiva

Traduceti/Translate


 Edit Translation
Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.