Printeaza pagina / articolul

PLAN MANAGERIAL  PENTRU ANUL SCOLAR 2012/2013

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.C.T.S.

  • Calitate
  • Descentralizare
  • Performanta
  • Eficienta
  • Standarde europene
  • Accesibilitatea la educatie
  • Învatare continua
  •  Oferte educationale
  •  Resurse umane
  •  Responsabilitate

Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrava Roşie proiecteaza, fundamenteaza si aplica politica educationala a Ministerului privind învatamântul preuniversitar. Pentru aceasta, scoala si-a stabilit obiectivele, pentru anul scolar 2012-2013, în concordanta cu prioritatile si strategia Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru perioada 2009-2014, privind asigurarea calitatii si a accesului la educatie, al compatibilizarii cu cerintele de educatie si formare profesionala existente in Uniunea Europeana.
Pentru elaborarea planului managerial si a programului de actiuni pentru anul scolar 2012/2013, s-a realizat analiza contextului general exterior sistemului de învatamânt preuniversitar la sfârsitul anului scolar 2011/2012 – P.E.S.T.E….

 ( PLAN_MANAGERIAL_PENTRU_ANUL_SCOLAR_2012-2013 )