Printeaza pagina / articolul

Raportul directorului pentru anul scolar 2011-2012

     MĂRIMEA ŞI GRADUL DE COMPLEXITATE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Populaţia şcolară – în anul şcolar 2011-2012 – Total elevi: 755
Preşcolari -8 grupe/222 copii
Invăţământ primar -13 clase/251 copii
învăţământ gimnazial -16 clase/282 copii
Personalul şcolii

  •  Număr de cadre didactice : 47,18 norme
  •  Personal didactic-auxiliar : 4 norme
  •  Personal nedidactic: 10 norme

In luna octombrie 2011, am organizat concurs de suplinire in baza instructiunii nr. 5 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2011-2012,in baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, pentru 18 ore de Educatie fizica si Sport…

 ( descarca de aici Raportul directorului_Tuvichi Marius  pentru anul_scolar_2011_2012 _