Printeaza pagina / articolul

CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

DOMNULE DIRECTOR,

 

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)______________________________________________________________ ________________________________________________________________, născut(ă) la data de _____________19_____, pensionat (ă) pentru limită de vârstă începând cu data de ________________________, conform deciziei de pensionare nr. ______________din data________________emisă de _____________________________________________________________________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, în conformitate cu prevederile art. 284 alin. (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 531 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 – 2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(descarca Cererea privind recunoastrea calitatii de titular )