Printeaza pagina / articolul

ORDIN Nr. 3371 din 12 martie 2013
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din  5 aprilie 2013

 

În conformitate cu prevederile art. 64 – 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. (descarca Ordinul nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a   OMEN_3418_2013   si Ordinul nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar OMEN_3371_2013).