Printeaza pagina / articolul

Concursul de fizica-chimie pentru scolile din mediul rural “Impuls Perpetuum”

Concursul de fizică-chimie pentru şcolile din mediul rural “Impuls Perpetuum” (clasele a VI-VIII a ) – etapa judeţeană, se va desfăşura pe data de 25 mai 2013, zonal, după cum urmează:

Zona Piatra Neamţ, Roznov,Bicaz

Zona Roman

Zona Borca, Târgu Neamţ

Şcoala Gimnazială nr.l Dumbrava Roşie

Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani

Şcoala Gimnazială Bălţăteşti

 

  1. Directorii unităţilor de învăţământ împreună cu şefii de catedră se vor ocupa de buna desfăşurare a concursului (asigurare de spaţiu, xerox, profesori supraveghetori de altă disciplină,hârtie tipizată ,etichete).
  2.  Până pe 22 mai 2013, veţi transmite, în format electronic lista elevilor participanţi (maxim 2 elevi /clasă) după modelul din fişierul ataşat prezentei adrese, unităţilor şcolare mai sus menţionate la care sunteţi arondaţi.
  3.    Evaluarea lucrărilor scrise se va face la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani.

 

Unităţile şcolare organizatoare vor anunţa unităţile şcolare arondate cu privire la modalităţile de desfăşurare:

  • concursul va începe la ora 1000;
  • prezenţa elevilor este permisă în săli până la ora 9:30 ;
  • legitimarea elevilor se va face pe baza cărţii de identitate/certificatului de naştere/carnetului de elev vizat la zi;
  • pe parcursul zilei de concurs, un profesor de fizică sau chimie va însoţi elevii de la şcoala de provenienţă la şcoala unde se desfăşoară concursul, pe tot parcursul deplasării, atât la dus cât şi la întors şi va răspunde de securitatea acestora.

 

 

Profesorii de fizică şi chimie, care au elevi în concurs, vor disemina, în rândul elevilor, întreaga informaţie referitoare la concurs.

 

Adresa ISJ Neamt referitoare la Concursul de fizică – chimie “Impuls Perpetuum” 2013 se gaseste la adresa http://www.isjneamt.ro/public/comunicari.php?actiune=detalii&IdComunicari=4412