Printeaza pagina / articolul

ORDIN   Nr. 5455 din 12 noiembrie 2013

pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 744 din  2 decembrie 2013

    În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1    Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3    Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul educaţiei naţionale,

                                Remus Pricopie

    Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

    Nr. 5.455.

descarca ordinul si metodologia de aici Gradații de merit