Printeaza pagina / articolul

  • O R D I N pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 ( descarca de aici OMEN Metodologie_gradatie 2015)
  • Anexa la ordinul ministrului educației naționale nr 4893/10.11.2014 METODOLOGIA ȘI CRITERIILE
    privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat,  sesiunea 2015 (descarca de aici Anexa la OMEN 4893_grad _merit_2015)
  • Fise_evaluare_gradatii_merit_2015 (descarca de aici Fise_evaluare_gradatii_merit_2015_)