Printeaza pagina / articolul

LISTA FINALĂ REACTUALIZATĂ cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs pentru anul scolar 2015-2016 pentru Scoala gimnziala nr.1, comuna Dumbrava Rosie. (descarca de aici  Lista posturilor pentru TITULARIZARE 2015 )

Calendar Titularizare 2015

  1. 11-19 mai: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților
  2. 19-21 mai: Verificarea si avizarea dosarelor candidatilor
  3. 22-25 mai (9-13 iulie 2015 pentru absolventii promotiei 2015): Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau imputerniciții acestora prin procură notarială în original;
  4. 26 mai: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului cu susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
  5. 27 mai-26 iunie: Inspecțiile speciale la clasă sau probele practice/orale
  6. 15 iulie: Examenul scris de Titularizare
  7. 20 iulie: Afișarea rezultatelor
  8. 27-28 iulie: Repartizarea candidaților cu media de minimum 7 la concursul din sesiunea 2015, pe posturi vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
  9. 29 iulie 2015: Transformarea posturilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi vacante pentru angajare pe perioada determinată;
  10. 30 iulie-28 august: Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Oferta ISJ, pe larg, in format Excel: TITULARIZARE 2015