Printeaza pagina / articolul

Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 15 septembrie 2017.

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin…descarca de aici OMEN 4793 2017 eval nat cls a VIII a-1

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 

 

  •     4-8 iunie 2018 – Înscrierea la evaluarea naţională
  •     8 iunie 2018 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  •     11 iunie 2018 – Limba şi literatura română – probă scrisă
  •     13 iunie 2018 – Matematica – probă scrisă
  •     14 iunie 2018 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  •     19 iunie 2018 – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12,00)
  •     19 iunie 2018 – Depunerea contestaţiilor (orele 14,00-19,00)
  •     20 -22 iunie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor
  •     23 iunie 2018 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.