Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice și ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2017 – 2018

by Tuvichi Marius | 02/11/2017 11:26


În conformitate cu Legea Educației Naționale, pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și
de control, formarea continuă este un drept și o obligație. Formarea continuă a personalului didactic se realizează în funcție de evoluțiile din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv în ceea ce privește curriculumul național, precum și în funcție de interesele și nevoile personale de dezvoltare. Una dintre principalele modalități de organizare a formării continue în învățământul preuniversitar este reprezentată de activitățile metodico-ştiințifice şi psihopedagogice realizate la nivel județean, respectiv cercurile pedagogice…

Descarca de aici Agenda-cercurilor-pedagogice-2017-2018[2]


Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. Agenda-cercurilor-pedagogice-2017-2018: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/11/Agenda-cercurilor-pedagogice-2017-2018.pdf

Source URL: https://scldr.ro/cercurile-pedagogice-ale-cadrelor-didactice-si-ale-personalului-didactic-auxiliar-in-anul-scolar-2017-2018/