-CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

by Tuvichi Marius | 16/04/2013 09:24

Distribuie !

Numar de vizualizari ale articolului: 72

CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)______________________________________________________________ ________________________________________________________________, născut(ă) la data de _____________19_____, pensionat (ă) pentru limită de vârstă începând cu data de ________________________, conform deciziei de pensionare nr. ______________din data________________emisă de _____________________________________________________________________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, în conformitate cu prevederile art. 284 alin. (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 531 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 – 2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(descarca Cererea privind recunoastrea calitatii de titular )[4]


Distribuie !
Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. :
  3. : https://www.instagram.com/
  4. Cererea privind recunoastrea calitatii de titular ): http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/04/Cerere_privind_recunoastrea_calitatii_de_titular.pdf

Source URL: https://scldr.ro/cerere-privind-recunoasterea-calitatii-de-titular-in-anul-scolar-2013-2014-a-personalului-didactic-care-a-avut-calitatea-de-titular-in-invatamantul-preuniversitar-si-care-nu-a-depasit-cu-3-ani-v/