Consultare publică – propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII

by Tuvichi Marius | 11/01/2016 15:02


Institutul de Științe ale Educației lansează în dezbatere publică propunerile de plan-cadru pentru clasele V-VIII

Argument

Elevii din clasele V-VIII studiază, în prezent, după planuri-cadru promovate acum aproape 15 ani (Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001). Procesul de inovare curriculară inițiat după adoptarea LEN nr. 1/2011 s-a concretizat până acum în noi planuri cadru și noi programe școlare în învățământul primar. Elevii aflați acum în clasa a III-a reprezintă prima generație care urmează un nou curriculum. Pentru ca acest proces să continue, este important să fie promovate noi planuri-cadru în învățământul gimnazial și liceal, în acord cu finalitățile stabilite de LEN nr. 1/2011 (competențele cheie). Acestea vor permite dezvoltarea unor noi programe școlare pentru aceste niveluri de învățământ și, ulterior, organizarea de licitații pentru noi manuale școlare. De asemenea, de acest proces depind măsurile viitoare de pregătire inițială și continuă a cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum (abilitare curriculară).

Procesul de elaborare a planului cadru pentru gimnaziu

Procesul de elaborare a propunerilor de planuri cadru pentru gimnaziu s-a fundamentat pe un set de repere şi principii de dezvoltare curriculară și pe un profil de formare al absolventului[2] promovate în documentul de politici “Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional”. Acest document elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a fost supus dezbaterii publice[3] în perioada august-septembrie 2015. De asemenea, propunerile privind numărul de ore minim/maxim al planului-cadru pentru gimnaziu au fost orientate și de cel mai recent studiu Eurydice privind timpul scolar[4], care arată că România are în prezent un timp de studiu apropiat de media europeană.

În raport cu planul-cadru actual[5], variantele de plan-cadru supuse consultării prezintă o serie de noutăți, printre care, cele mai importante sunt:

 • facilitarea dezvoltării integrate a competenţelor cheie prin introducerea în structura planului-cadru a unor opţionale integrate la nivelul mai multor arii curriculare;
 • încurajarea unei oferte diversificate care să răspundă, în mai mare măsură, nevoilor şi intereselor elevilor prin plasarea opţionalelor la nivelul fiecărei arii curriculare;
 • promovarea competenţelor digitale în gimnaziu prin introducerea disciplinei TIC în trunchiul comun (conform prevederilor LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare), promovare orientată spre utilizarea responsabilă, sigură şi creativă a resurselor şi mediilor sociale digitale;
 • dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor, prin asigurarea continuităţii studiului unor discipline relevante pe întreg parcursul gimnaziului (Educaţie pentru drepturile copilului, Educaţie interculturală, Educaţie pentru cetăţenie democratică, Educaţie economică).
 • promovarea prin studiul disciplinei Orientare și consiliere a competențelor care susțin managementul vieții personale, alegerea traseului educațional și planurile viitoare de carieră (inclusiv competențele de a învăța să înveți și antreprenoriat).

Într-o analiză comparativă succintă[6], cele 3 variante de plan-cadru supuse consultării, prezintă o serie de elemente comune, dar şi accente diferite.

Planul-cadru finalizat în urma dezbaterii va constitui referinţa pentru realizarea planurilor-cadru pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru învăţământul integrat de artă, precum şi pentru învăţământul integrat sportiv.

Invitație de participare la dezbaterea publică privind planul-cadru pentru gimnaziu

Participarea unor actori cât mai diverși la procesul de consultare publică[7] privind cele 3 variante de propuneri de plan-cadru pentru învățământul gimnazial[8] este foarte importantă pentru luarea unei decizii privind forma finală a planului cadru. De aceea, vă invităm să analizați cele 3 propuneri de plan cadru pentru gimnaziu și să ne oferiți feedbackul dvs. prin completarea unui chestionar online[9] accesibil la adresa de mai jos:

[10]

 

https://www.surveymonkey.com/r/planuri_cadru

 

Pentru a răspunde la întrebările chestionarului este important să fi parcurs cu atenție cele 3 variante de planuri cadru pentru gimnaziu supuse dezbaterii.

Cele trei variante de plan-cadru au fost analizate şi din perspectiva unor criterii de evaluare[11]. În procesul de dezbatere publică recomandăm utilizarea acestui instrument pentru analizarea comparativă a variantelor şi formularea de recomandări.

Vă asigurăm că opiniile, comentariile și sugestiile dvs. vor sprijini în mod esențial luarea unei decizii privind planul-cadru supus dezbaterii. De aceea, vă rugam să bifați opțiunile care se potrivesc cel mai bine opiniei dvs. și să oferiți argumentele și sugestiile dumneavoastră în spațiile deschise din acest chestionar.

Va mulțumim pentru contribuția dvs. constructivă la procesul de consultare publică!

Calendarul dezbaterii publice

 • 23 decembrie 2015 – 23 ianuarie 2016 – punerea proiectelor de planuri-cadru în dezbatere publică
 • 22 decembrie 2015 – 22 ianuarie 2016 – consultare online; colectarea datelor prin intermediul chestionarului online
 • 4-22 ianuarie 2016 – dezbateri faţă în faţă la nivel județean; colectarea feed-backului în urma dezbaterilor faţă în faţă
 • 23 ianuarie – 7 februarie 2016 – analiza propunerilor primite în cadrul procesului de consultare şi revizuirea proiectului de plan-cadru
 • 8-10 februarie 2016 – validarea din punct de vedere ştiinţific a proiectului revizuit de plan-cadru de către comisia de validare; avizarea de către ISE

Documente suport pentru procesul de consultare publică

 • INTRODUCERE: Planul-cadru de învățământ – dincolo de tabele și cifre[12]
 • Document de politici curriculare – versiune de lucru decembrie[13] 2015
 • Profilul de formare al absolventului[14]
 • Rezultatele procesului de consultare asupra documentului de politici curriculare[15]
 • Metodologiei de elaborare a curriculumului naţional adoptată prin OMEN nr. 3593/18.06.2014
 • Activităţi de dezvoltare a planurilor cadru[16]
 • Propuneri de plan-cadru pentru gimnaziu[17]
 • Planul-cadru actual pentru clasele V-VIII[18]
 • Analiză comparativă a celor 3 variante de plan-cadru supuse consultării[19]
 • Criterii de evaluare a planurilor cadru[20]
 • Studiu Eurydice_timpul de instruire[21]

Endnotes:
 1. Tweet: https://twitter.com/share
 2. profil de formare al absolventului: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf
 3. dezbaterii publice: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Rezultatele-procesului-de-consultare-asupra-documentului-de-politici-curriculare.pdf
 4. studiu Eurydice privind timpul scolar: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Studiu-Eurydice-Timpul-scolar.pdf
 5. planul-cadru actual: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Planul-cadru-actual-pentru-clasele-V-VIII.pdf
 6. analiză comparativă succintă: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-comparativa-a-celor-3-variante-de-plan-cadru-supuse-consultarii.pdf
 7. procesul de consultare publică: http://www.ise.ro/planul-cadru-de-invatamant-initierea-procesului-de-consultare-publica-2
 8. 3 variante de propuneri de plan-cadru pentru învățământul gimnazial: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Propuneri-de-plan-cadru-pentru-gimnaziu.pdf
 9. chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/planuri_cadru
 10. [Image]: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/chestionar.jpg
 11. criterii de evaluare: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Criterii-de-evaluare-a-planurilor-cadru.pdf
 12. INTRODUCERE: Planul-cadru de învățământ – dincolo de tabele și cifre: http://www.ise.ro/planul-cadru-de-invatamant-initierea-procesului-de-consultare-publica-2
 13. Document de politici curriculare – versiune de lucru decembrie: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Document-politici-curriculum_final_23decembrie.pdf
 14. Profilul de formare al absolventului: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf
 15. Rezultatele procesului de consultare asupra documentului de politici curriculare: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Rezultatele-procesului-de-consultare-asupra-documentului-de-politici-curriculare.pdf
 16. Activităţi de dezvoltare a planurilor cadru: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Activitati-de-dezvoltare-a-planurilor-cadru.pdf
 17. Propuneri de plan-cadru pentru gimnaziu: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Propuneri-de-plan-cadru-pentru-gimnaziu.pdf
 18. Planul-cadru actual pentru clasele V-VIII: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Planul-cadru-actual-pentru-clasele-V-VIII.pdf
 19. Analiză comparativă a celor 3 variante de plan-cadru supuse consultării: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Analiza-comparativa-a-celor-3-variante-de-plan-cadru-supuse-consultarii.pdf
 20. Criterii de evaluare a planurilor cadru: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Criterii-de-evaluare-a-planurilor-cadru.pdf
 21. Studiu Eurydice_timpul de instruire: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Studiu-Eurydice_timpul-de-instruire.pdf

Source URL: https://scldr.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-viii/