Documente manageriale pentru anul scolar 2015-2016

by Tuvichi Marius | 07/09/2015 09:27


Managementul educațional este „ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.Invăţământul, ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca “întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii -omul pregătit prin studii, forţa de muncă şi specialiştii – nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri.Pentru a asigura învăţământului un randament şi o performanţă ridicate sunt necesare cunoaşterea şi aplicarea ştiinţei managementului educaţional.

Prezentam o serie din documentele dezbatute in Consiliului Profesoral si aprobate de catre Consiliului de Administratie al Scolii gimnaziale nr.1, comuna Dumbrava Rosie, documente necesare desfasurarii in cele mai bune conditii a activitatii instructiv-educative in anul scolar 2015-2016:

 1. CA școli[2]
 2. componenta_dosar_comisii[3]
 3. documente_zilnice[4]
 4. fisa de asistenta ore 2015-2016[5]
 5. fisa optional 2015-2016[6]
 6. Ghid 4 Deontologie personal-membri CA[7]
 7. organigrama[8]
 8. PDI_2014-2018_D-va_Rosie[9]
 9. PLAN_MANAGERIAL_PENTRU_ANUL_SCOLAR_2014-2015_Scoala_D-va_Rosie_Neamt[10]
 10. PORTOFOLIUL PROFESORULUI[11]
 11. Procedura fisa si grafic de asistenta la ore-an scolar 2015-2016[12]
 12. ROI 2015-2016[13]
 13. Tematica CA 2015-2016[14]
 14. Tematica CP 2015-2016[15]

Endnotes:
 1. Tweet: https://twitter.com/share
 2. CA școli: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/CA-școli1.pdf
 3. componenta_dosar_comisii: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/componenta_dosar_comisii1.pdf
 4. documente_zilnice: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/documente_zilnice1.pdf
 5. fisa de asistenta ore 2015-2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/fisa-de-asistenta-ore-2015-20161.pdf
 6. fisa optional 2015-2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/fisa-optional-2015-20161.pdf
 7. Ghid 4 Deontologie personal-membri CA: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Ghid-4-Deontologie-personal-membri-CA1.pdf
 8. organigrama: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/organigrama1.pdf
 9. PDI_2014-2018_D-va_Rosie: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/PDI_2014-2018_D-va_Rosie1.pdf
 10. PLAN_MANAGERIAL_PENTRU_ANUL_SCOLAR_2014-2015_Scoala_D-va_Rosie_Neamt: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/PLAN_MANAGERIAL_PENTRU_ANUL_SCOLAR_2014-2015_Scoala_D-va_Rosie_Neamt1.pdf
 11. PORTOFOLIUL PROFESORULUI: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/PORTOFOLIUL-PROFESORULUI1.pdf
 12. Procedura fisa si grafic de asistenta la ore-an scolar 2015-2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Procedura-fisa-si-grafic-de-asistenta-la-ore-an-scolar-2015-2016.pdf
 13. ROI 2015-2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/ROI-nou-2015-2016.pdf
 14. Tematica CA 2015-2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Tematica-CA-2015-20161.pdf
 15. Tematica CP 2015-2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Tematica-CP-2015-20161.pdf

Source URL: https://scldr.ro/documente-manageriale-pentru-anul-scolar-2015-2016/