Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

by Tuvichi Marius | 28/05/2020 09:25


Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) – anul școlar 2019-2020 – vine cu următoarele completări și modificări:

 • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
 • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020.
 • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
 • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
 • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00.

► Informații suplimentare:

 • Ordin nr. 4.326/22.05.2020[2] pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.325/22.05.2020[3] pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021
  • Anexa 1: Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021[4]
  • Anexa 2: Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021[5]

IMPORTANT !!!

PĂRINȚII ȘI/SAU ELEVII POT FOLOSI ADRESA DE E-MAIL sc_dumbrava_rosie@yahoo.com[6] PENTRU A TRIMITE DOCUMENTE CARE AU LEGATURĂ CU EVALUAREA NATIONALĂ DE EXEMPLU CONTESTAȚIILE !!!


Endnotes:
 1. Tweet: https://twitter.com/share
 2. Ordin nr. 4.326/22.05.2020: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204326_22.05.2020.pdf
 3. Ordin nr. 4.325/22.05.2020: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204325_22.05.2020_calendar%20admitere%20inv.%20profesional%20%2B%20dual%202020.pdf
 4. Anexa 1: Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/Anexa%201_ordin%204325_Calendar%20admitere%20profesional%202020.pdf
 5. Anexa 2: Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/Anexa%202_ordin%204325_calendar%20admitere%20dual%202020.pdf
 6. sc_dumbrava_rosie@yahoo.com: http://sc_dumbrava_rosie@yahoo.com

Source URL: https://scldr.ro/evaluarea-nationala-pentru-elevii-de-clasa-a-viii-a/