Materiale foarte importante pentru consilierul educativ, educatori, invatatori si diriginti !!!

by Tuvichi Marius | 23/10/2013 18:21

Distribuie !
 • Tweet[1]
 • [2]
 • [3]

Materiale foarte importante pentru consilierul educativ, educatori, invatatori si diriginti:

 • Caietul dirigintelui-Caietul dirigintelui[4]
 • Calendarul activitatilor extrascolare pentru anul scolar 2013-2014-Calendarul extrascolare[5]
 • CODUL ETIC AL PROFESORULUI-CODUL ETIC AL PROFESORULUI[6]
 • DIRIGINTIA SI CONSILIEREA-DIRIGINTIA SI CONSILIEREA[7]
 • GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora-GHID de bune practici delicventa[8]
 • MANAGEMENTUL CLASEI-MANAGEMENTUL CLASEI[9]
 • MAPA-PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI-MAPA / PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI[10]

Distribuie !
 • Tweet[1]
 • [2]
 • [3]
Endnotes:
 1. Tweet: https://twitter.com/share
 2. :
 3. : https://www.instagram.com/
 4. Caietul dirigintelui: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/Caietul-dirigintelui-1.pdf
 5. Calendarul extrascolare: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/Calendarul-extrascolare-1.pdf
 6. CODUL ETIC AL PROFESORULUI: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/CODUL-ETIC-AL-PROFESORULUI.pdf
 7. DIRIGINTIA SI CONSILIEREA: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/DIRIGINTIA-SI-CONSILIEREA.pdf.pdf
 8. GHID de bune practici delicventa: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/GHID-de-bune-practici-delicventa-1.pdf
 9. MANAGEMENTUL CLASEI: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/MANAGEMENTUL-CLASEI-1.pdf
 10. MAPA / PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2013/10/MAPA-PORTOFOLIUL-DIRIGINTELUI.pdf

Source URL: https://scldr.ro/materiale-foarte-importante-pentru-consilierul-educativ-educatori-invatatori-si-diriginti/