OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

by Tuvichi Marius | 24/09/2015 08:00

Distribuie !
 • Tweet[1]
 • [2]
 • [3]

OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE emite prezentul ordin:

 1. Ordin admitere 2016[4]
 2. Anexa_1_CALENDARUL ADMITERII_liceu_2016[5]
 3. Anexa_2_Calcul_medie_admitere_2016[6]
 4. Anexa_3_Calendarul admiterii 2016_invatamant profesional[7]

Alte detalii la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/23543[8]


Distribuie !
 • Tweet[1]
 • [2]
 • [3]
Endnotes:
 1. Tweet: https://twitter.com/share
 2. :
 3. : https://www.instagram.com/
 4. Ordin admitere 2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Ordin-admitere-2016.pdf
 5. Anexa_1_CALENDARUL ADMITERII_liceu_2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Anexa_1_CALENDARUL-ADMITERII_liceu_2016.pdf
 6. Anexa_2_Calcul_medie_admitere_2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Anexa_2_Calcul_medie_admitere_2016.pdf
 7. Anexa_3_Calendarul admiterii 2016_invatamant profesional: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Anexa_3_Calendarul-admiterii-2016_invatamant-profesional.pdf
 8. http://www.edu.ro/index.php/articles/23543: http://www.edu.ro/index.php/articles/23543

Source URL: https://scldr.ro/omecs-nr-508231-08-2015-privind-organizarea-si-desfasurarea-admiterii-in-invatamantul-liceal-si-profesional-de-stat-pentru-anul-scolar-2016-2017/