ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

by Tuvichi Marius | 21/09/2015 13:19

Distribuie !
 • Tweet[1]
 • [2]
 • [3]

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE emite prezentul ordin: Art.1. Se aprobă Calendarul de desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 [4]aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Descarca:

 1. Ordin 5081_Evaluarea nationala 2016[5]
 2. Anexa ordin_CALENDAR_evaluare nationala 2016[6]
 3. Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011_site[7]
 4. ORDIN_Evaluare_Nationala_2011[8]

Detalii la adresa http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/23520[9]


Distribuie !
 • Tweet[1]
 • [2]
 • [3]
Endnotes:
 1. Tweet: https://twitter.com/share
 2. :
 3. : https://www.instagram.com/
 4. Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 : http://www.edu.ro/index.php/articles/14195
 5. Ordin 5081_Evaluarea nationala 2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Ordin-5081_Evaluarea-nationala-2016.pdf
 6. Anexa ordin_CALENDAR_evaluare nationala 2016: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Anexa-ordin_CALENDAR_evaluare-nationala-2016.pdf
 7. Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011_site: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011_site.pdf
 8. ORDIN_Evaluare_Nationala_2011: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/09/ORDIN_Evaluare_Nationala_2011.pdf
 9. http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/23520: http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/23520

Source URL: https://scldr.ro/ordin-privind-organizarea-si-desfasurarea-evaluarii-nationale-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a-in-anul-scolar-2015-2016/