Proiect de incadrare pentru anul scolar 2017-2018 si Criteriile specifice de ocupare a posturilor pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ respectiv grila de evaluare defalcata pe punctaje

by Tuvichi Marius | 21/02/2017 13:49


Va prezentam Proiectul de incadrare pentru anul scolar 2017-2018, varianta finala

descarca de aici Incadrare_cd_titulare_2017-2018[2]

 

În baza Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 22.02.2017 s-au stabilit punctajele grilei de evaluare aferente criteriilor specifice de ocupare a posturilor pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ…descarca de aici Scoala Dumbrava Rosie-CONDITII SPECIFICE SI GRILA[3]

 


Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. Incadrare_cd_titulare_2017-2018: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/02/Incadrare_cd_titulare_2017-2018-1.pdf
  3. Scoala Dumbrava Rosie-CONDITII SPECIFICE SI GRILA: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2017/02/Scoala-Dumbrava-Rosie-CONDITII-SPECIFICE-SI-GRILA.pdf

Source URL: https://scldr.ro/proiect-de-incadrare-pentru-anul-scolar-2017-2018/