Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

by Tuvichi Marius | 21/01/2015 15:09


ORDIN Nr. 5115 din 15 decembrie 2014
privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 13 ianuarie 2015

În temeiul art. 21 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) şi (2) şi art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Descarca de aici ROFUIP[2]


Endnotes:
  1. Tweet: https://twitter.com/share
  2. ROFUIP: http://scldr.ro/wp-content/uploads/2015/01/ROFUIP.pdf

Source URL: https://scldr.ro/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar/