-Declaraţie pe propria răspundere

Descarca articol ca PDF Printeaza pagina / articolulDeclaraţie pe propria răspundere  Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., str. ………………………………………………….…………………….………………………., nr. ………, bl. …….., sc ……, ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP ……………………………………………., declar pe proprie răspundere că voi renunţa la pensie pe perioada în care îmi va fi recunoscută calitatea de…

Citeste mai mult