Lista functiilor si salariilor de baza si alte drepturi in bani conform art.33 din Legea 153/2017 la data de 31.03.2021

Stiri/Anunturi importante !

Categorii de anunturi importante !

Arhiva