-Declaraţie pe propria răspundere

Descarca articol ca PDF Printeaza pagina / articolulDeclaraţie pe propria răspundere  Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., str. ………………………………………………….…………………….………………………., nr. ………, bl. …….., sc ……, ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP ……………………………………………., declar pe proprie răspundere că voi renunţa la pensie pe perioada în care îmi va fi recunoscută calitatea de…

Citeste mai mult

-CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

Descarca articol ca PDF Printeaza pagina / articolulCERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013 DOMNULE DIRECTOR,   Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala…

Citeste mai mult